.....................................................................................................................ข้อมูลสมาชิกร่วมโครงการ....สัมภาษณ์สมาชิก....Comment

ปิดโครงการ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2553

.

สถิติภาพรวม : โทรทั้งหมด 44,329 ปฏิเสธ 39,077 ตอบรับ 5,252 %สำเร็จ 11.85%

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ความเป็นมาโครงการ

บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ดำเนินการมาครบปีที่ 2 เข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งตลอดมาเราได้ดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกคนพิการ ของทางบริษัท พีดับบลิวดีฯ มาแล้วถึง 6 โครงการ ซึ่งโครงการที่ 1 (Telesales - Caller Ring ของ Hutch), โครงการที่ 2 (Telesales - GMM Caller Ring ของ Hutch) และโครงการที่ 3 (Telesales - VAS Pack ของ Hutch) ที่ปิดโครงการไปเรียบร้อยแล้ว
โครงการที่กำลังเตรียมงานอยู่ มีอีก โครงการดังนี้ โครงการที่ 4 (Telesales - Genius Web ของ The Icon Web), โครงการที่ 5 (Telesales - VAS Package ของ 3BB) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท พีดับบลิวดีฯ ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากลูกค้า และล่าสุด คือ โครงการที่ 6 (Telesales - GMM39 ของ Hutch) ที่ทางบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน จึงทำให้สามารถเริ่มงานได้ทันที ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น