.....................................................................................................................ข้อมูลสมาชิกร่วมโครงการ....สัมภาษณ์สมาชิก....Comment

ปิดโครงการ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2553

.

สถิติภาพรวม : โทรทั้งหมด 44,329 ปฏิเสธ 39,077 ตอบรับ 5,252 %สำเร็จ 11.85%

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รายละเอียดโครงการ

โครงการเทเลเซลล์ที่ 6 นี้ มีชื่อว่า "โครงการ Telesales - GMM39 ของ Hutch" เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด และ บริษัท แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งมีสมาชิกที่ร่วมโครงการเป็นคนพิการทั้งหมด ทำงานผ่านระบบปฏิบัติการออนไลน์ Telesales Pro 1.5

วิธีการทำงาน ของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้


 • ทำงานด้วยวิธีการโทรศัพท์ไปยังลูกค้าที่ใช้บริการของฮัทช์เท่านั้น
 • โดยใช้เบอร์มือถือของฮัทช์ ส่วนเครื่องโทรศัพท์นั้นให้ใช้ของสมาชิกที่ร่วมโครงการเอง ยกเว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้ใช้มือถือของฮัทช์ร่วมด้วยเป็นกรณีๆ ไป
 • ให้โทรหาลูกค้าระหว่างเวลา 9.00 - 19.00 น. เท่านั้น จันทร์ - อาทิตย์
 • การทำงานต้องผ่านระบบ Telesales Pro 1.5 เท่านั้น ซึ่งต้องใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 • รายละเอียดของโครงการในส่วนเฉพาะของโครงการ เช่น สคริป, รายละเอียดโปรโมชั่น (ที่ไว้ใช้คุยกับลูกค้า), วันหยุดที่ทางฝ่ายส่วนกลางหยุดทำงาน, คู่มือการใช้โปรแกรม Telesales Pro 1.5 ถูกติดตั้งไว้ในเว็บไซต์ปฏิบัติการแล้ว
 • เว็บไซต์ปฏิบัติการคือ http://www.pwdom.com/gmm39 ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านจะได้รับก็ต่อเมื่อได้ผ่านการพิจารณาให้ร่วมโครงการแล้วเท่านั้น โดยจะได้รับเป็น user name และ password จากทางบริษัท พีดับบลิวดีฯ
 • โปรโมชั่น หรือข้อตกลงใหม่ หรืออื่นใดที่เพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์กับลูกค้า หรือสมาชิกฯ ทางบริษัทฯ จะแจ้งผ่านเว็บไซต์ปฏิบัติการ หรือเว็บบล็อกประชาสัมพันธ์โครงการ
 • ระยะเวลาโครงการฯ คือ 1/2/2010 - 30/4/2010
 • สมาชิกคนพิการที่จะร่วมโครงการ ต้องผ่านการอบรมรายละเอียดจากฮัทช์ และการใช้งานเว็บไซต์ปฏิบัติการจากบริษัท พีดับบลิวดีฯ
 • สมาชิกฯ ต้องส่งคืนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ซิม, มือถือ หรืออื่นๆ เป็นต้น ให้กับทางบริษัทฯ ตามกำหนด หรือ ก่อนจ่ายเงินงวดสุดท้าย
 • ถ้ามีความเสียหายใดๆ จากการร่วมโครงการ โดยทราบแล้วว่ามาจากสมาชิกฯ สมาชิกฯ นั้นๆ ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ทำมือถือหล่นเสียหาย ต้องชดใช้ค่ามือถือ ตามจำนวนเงินที่บริษัทฮัทช์แจ้งมา เป็นต้น

รายได้ และการชำระเงิน มีรายละเอียดดังนี้

1. โทรหาลูกค้าได้ 1 รายที่ตอบรับ ได้รายได้ 15 บาท
2. เมื่อโทรครบ 1 เดือน ทางบริษัทฯ จะได้รับรายงานยอดในสัปดาห์แรกของต้นเดือน, จากนั้นวางบิลภายในเดือนดังกล่าว และจะได้รับเงินในเดือนถัดไป เพื่อให้สะดวกและทางบริษัทฯ จึงขอชำระเงินตอนสิ้นเดือนของเดือนที่ได้รับเช็คจากฮัทช์ โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้


 • โทรภายในเดือนกุมภาพันธ์ สรุปยอดต้นเดือนมีนาคม สมาชิกได้รับเงินรายได้เดือน เมษายน 2010
 • โทรภายในเดือนมีนาคม สรุปยอดต้นเดือนเมษายน สมาชิกได้รับเงินรายได้เดือน พฤษภาคม 2010
 • โทรภายในเดือนเมษายน สรุปยอดต้นเดือนพฤษภาคม สมาชิกได้รับเงินรายได้ (ที่หักยอดผิดพลาด) เดือนมิถุนายน 2010
 • รอสรุปยอดผิดพลาดสุดท้ายทั้งหมดหลังจากนั้นอีก 2 เดือน ดังนั้นรอรายงานเดือนกรกฎาคม สมาชิกได้รับเงินรายได้จากส่วนที่ผดพลาด เดือนสิงหาคม 2010
 • หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ หรือวิธีอื่นๆ เพื่อให้ได้เงินในส่วนของยอดผิดพลาดให้เร็วขึ้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเพิ่มเติม (ยังไม่สามารถสรุปได้ตอนนี้ครับ)
 • การจ่ายเงิน บริษัทฯ จะโอนเงินผ่านธนาคารของสมาชิกฯ (บัญชีต้องเป็นชื่อของสมาชิกเท่านั้น)
 • ก่อนจบโครงการ สมาชิกฯ ทุกท่านต้องมาเซ็นต์เอกสารในการรับรายได้กับทางบริษัทฯ
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้น ถ้าคำนวณแล้ว ไม่เกินตามรายได้ขั้นต่ำ ทางบริษัทฯ จะไม่หักภาวษี ณ ที่จ่าย 3% แต่ถ้าสมาชิกท่านใดถึงเกณฑ์ขั้นต่สำที่ประกาศจากกรมสรรพากรในแต่ละปี ทางบริษัทฯ จะหักภาวษี ณ ที่จ่าย 3%

ส่วนของรางวัล ที่จะกระตุ้นการทำงานนั้น ให้อ่านรายละเอียดตามลิงก์นี้
http://telesalesgmm39.blogspot.com/2010/02/7.html

ชอบคุณครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
086-314-7866

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น