.....................................................................................................................ข้อมูลสมาชิกร่วมโครงการ....สัมภาษณ์สมาชิก....Comment

ปิดโครงการ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2553

.

สถิติภาพรวม : โทรทั้งหมด 44,329 ปฏิเสธ 39,077 ตอบรับ 5,252 %สำเร็จ 11.85%

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อมูลสมาชิกที่ร่วมโครงการ

 • 086-404-4508 : คุณประยูรกิจ ปัญญากมลกิจ
 • 086-404-4509 : คุณสุมิตรา หงษาชาติ
 • 086-404-4510 : คุณสุจิตวรัตน์ พันธวงษ์ (1.คุณสุเพ็ญรัตน์ สีสะอาด)
 • 086-404-4511 : คุณธรรมรินทร์ หิรัญวาทิต
 • 086-404-4515 : คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย
 • 086-404-4516 : คุณวิภารัตน์ นุชนารถ
 • 086-404-4518 : in Box
 • 086-404-4519 : คุณนภดล จรุประภัสสร
 • 086-404-4524 : คุณเสฎฐวุฒิ อำมะพรต
 • 086-404-4526 :
 • 086-404-4528 : (เบอร์กลาง) ฝ่ายโปรแกรม
 • 086-404-4531 : คุณเกียรติศักดิ์ ซิมสถิรสกุล
 • 086-404-4534 :
 • 086-404-4538 : คุณจันทร์หอม แสงไชย
 • 086-404-4542 : คุณธีระชัย
 • 086-404-4546 : คุณทฤฒมน ดวงอัมพร
 • 086-404-4553 : คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน
 • 086-404-4555 (Call Center) : คุณ
 • 086-404-4556 (Call Center) : คุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น