.....................................................................................................................ข้อมูลสมาชิกร่วมโครงการ....สัมภาษณ์สมาชิก....Comment

ปิดโครงการ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2553

.

สถิติภาพรวม : โทรทั้งหมด 44,329 ปฏิเสธ 39,077 ตอบรับ 5,252 %สำเร็จ 11.85%

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 7 : การแก้ปัญหาเรื่องยอดการตอบรับให้กับสมาชิกใหม่

สวัสดีครับ สมาชิกฯ ทุกท่าน

สืบเนื่องจากยอดรวมของโครงการยังไม่ถึงเป้าหมาย คือทำยอดรวมต่อวันให้ถึง 450 ตอบรับต่อวัน ซึ่งถ้าดูจากการทำงานนี้แล้ว ผมคงต้องนำวิธีการเดิมมาช่วยเสริมดังนี้
  1. ต้องหาทีมงานเพิ่มเติม (ซึ่งกำลังติดต่อกับองค์กรคนพิการอยู่ครับ)
  2. ต้องพัฒนาศักยภาพของสมาชิกฯ เก่าให้สามารถโทรได้เพิ่มขึ้น
ดังนั้นตามหลักการในข้อ 2 ผมจึงขอนำวิธีการเดิมที่เคยทำให้สมาชิกฯ เก่าๆ ในโครงการที่ผ่านมา สามารถเพิ่มยอดตอบรับได้ ด้วยวิธีการจับคู่พี่เลี้ยงให้กับสมาชิกฯ ใหม่คู่กับสมาชิกฯ เก่า โดยสมาชิกฯ ใหม่ สามารถขอคำแนะนำหลังเวลาทำงานจากสมาชิกฯ เก่า , การจับคู่ มีรายชื่อดังนี้
  • คุณจันทร์หอม แสงไชย เป็นพี่เลี้ยงให้กับ คุณทฤฒมน ดวงอัมพร
  • คุณนภดล จารุประภัสสร เป็นพี่เลี้ยงให้กับ คุณเกียรติศักดิ์ ซิมสถิรสกุล
  • คุณธรรมรินทร์ หิรัญวาทิต เป็นพี่เลี้ยงให้กับ คุณวิภารัตน์ นุชนารถ
  • คุณธีรพงศ์ วงศ์ชัย เป็นพี่เลี้ยงให้กับ คุณเสฎฐวุฒิ อำมะพรต
  • คุณเสาวลักษณ์ พวงเงิน เป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณสุจิตวัรตน์ พันธวงษ์
ทุกท่านสามารถโทรคุยหาถึงกัน ด้วยเบอร์มือถือฮัทช์ที่ได้รับไป โดยดูหมายเลขมือถือฮัทช์ได้ที่ลิงก์นี้ครับ http://telesalesgmm39.blogspot.com/2010/02/11.html

สมาชิกฯ สามารถสอบถามสคริป เทคนิคการคุย ต่างๆ รายละเอียด คำถาม ข้อซักถาม ได้จากสมาชิกฯ เก่าที่มีประสบการณ์ได้หลังเลิกงานนะครับ

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับ

ขอบคุณมากครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
086-314-7866

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น