.....................................................................................................................ข้อมูลสมาชิกร่วมโครงการ....สัมภาษณ์สมาชิก....Comment

ปิดโครงการ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2553

.

สถิติภาพรวม : โทรทั้งหมด 44,329 ปฏิเสธ 39,077 ตอบรับ 5,252 %สำเร็จ 11.85%

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข่าวประชา สัมพันธ์ที่ 7 : การแก้ปัญหาเรื่องยอดการตอบรับให้กับสมาชิกใหม่

สวัสดีครับ สมาชิกฯ ทุกท่าน

สืบเนื่องจากยอดรวมของโครงการยังไม่ถึง เป้าหมาย คือทำยอดรวมต่อวันให้ถึง 450 ตอบรับต่อวัน ซึ่งถ้าดูจากการทำงานนี้แล้ว ผมคงต้องนำวิธีการเดิมมาช่วยเสริมดังนี้
  1. ต้อง หาทีมงานเพิ่มเติม (ซึ่งกำลังติดต่อกับองค์กรคนพิการอยู่ครับ)
  2. ต้อง พัฒนาศักยภาพของสมาชิกฯ เก่าให้สามารถโทรได้เพิ่มขึ้น
...อ่านต่อ.....
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น